Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 07, 2019
 • Canadisk kvinne gift med norsk statsborger fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse i Norge som familiemedlem til EØS-borger. Lagmannsretten tok ikke stilling til om kvinnen hadde rett til avledet oppholdsrett etter analogisk anvendelse av direktiv 2004/38 EF artikkel 7 (se LB-2017-98329-2), da kravet til mer enn tre måneder sammenhengende opphold uansett ikke var oppfylt. Avsagt 31. oktober 2018.

 • Saken gjaldt vedtak om å tilbakekalle norsk statsborgerskap og varig utvise utlending som hadde gitt uriktig forklaring om bakgrunn og nasjonalitet da han kom til landet som ung gutt. Lagmannsretten kom til at vedtakene var gyldig, og at varig utvisning ikke var uforholdsmessig til tross for lang oppholdstid i Norge. Avsagt 7. november 2018.

 • UNEs vedtak om avslag på beskyttelse på grunn av ikke sannsynliggjort identitet ble kjent ugyldig i lagmannsretten. Selv om mannens generelle troverdighet var svekket etter ulike forklaringer, mente lagmannsretten etter en helhetsvurdering det var sannsynlighetsovervekt for at mannen var eritreisk borger, hjemmehørende i Eritrea. Avsagt 27. november 2018.

 • En arabisk mann som hadde arbeidet som offiser i politiet og anførte frykt for hevn fra enkeltpersoner eller grupper i hjemlandet, fikk avslag på beskyttelse og opphold etter utlendingsloven § 38. Lagmannsretten kom til at mannen ikke hadde velbegrunnet frykt for forfølgelse. Avsagt 4. januar 2019.

 • Mann som var vernet mot retur, men hadde flere straffedommer og tidligere var forsøkt utvist, fikk i 2012 innvilget permanent oppholdstillatelse. Etter å ha fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap fordi han ikke hadde klarlagt sin identitet, fremla han dokumenter som viste at han hadde gitt uriktige opplysninger for utlendingsmyndighetene. Lagmannsretten kom til at vedtak om tilbakekall og utvisning var gyldige. Avsagt 7. januar 2019.

 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo