To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
Attention Repealed and outdated documents

Utlendingsloven 1988 med forskrift - videreførte bestemmelser

Shortname : Utlendingsloven 1988 med forskrift - videreførte bestemmelser
Date and number : Utlendingsloven 1988

De videreførte bestemmelsene fra utlendingsloven 1988 ble opphevet i Statsråd den 15. juni 2012, jfr. FOR-2012-06-15-536.

Lovendringene vil bli fulgt opp med forskriftsendringer. Se Prop. 58 L (2011-2012) for mer informasjon.

Lenke til videreførte bestemmelser i utlendingsforskriften 1990 som gjelder inntil videre.

Related documents

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo