To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
Attention Repealed and outdated documents

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-03/2016
Case-ID : 15/4518 (JD), 15-05688-9 (UDI)
Documentdate : 15.03.2016
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste

Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35, og saker etter eksportkontrollregelverket

Latest changes

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo