To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk
Attention Repealed and outdated documents

RS 2011-005

RS 2011-005V
Document-ID : RS 2011-005V
Case-ID : 09/4738-15
Documentdate : 19.05.2014

Borgere av Eritrea - Gyldighetsområde for reisebevis og utlendingspass

Ved innvilgelse og fornyelse av reisebevis og utlendingspass til borgere av Eritrea, skal dokumentet være gyldig for alle land unntatt Eritrea, Etiopia og Sudan.

Følgende begrunnelse kan settes inn i vedtak om henholdsvis reisebevis og utlendingspass:

Reisebevis

«Hovedregelen er at reisebevis er gyldige for reise til alle land med unntak av flyktningens hjemland. Dersom særlige grunner taler for det, kan det gjøres unntak for andre land enn hjemlandet, jf. utlendingsforskriften § 12-2 femte ledd. UDI er blitt kjent med at eritreere som bor i Norge har en omfattende reisevirksomhet til Eritrea via Etiopia og Sudan.

Reisebeviset gis derfor gyldighet for reise til alle land med unntak av Eritrea, Etiopia og Sudan.»

Utlendingspass

«Hovedregelen er at utlendingspass er gyldige for reise til alle land med unntak av søkerens hjemland. Dersom særlige grunner taler for det, kan det gjøres unntak for andre land enn hjemlandet, jf. utlendingsforskriften § 12-6 femte ledd. UDI er blitt kjent med at eritreere som bor i Norge har en omfattende reisevirksomhet til Eritrea via Etiopia og Sudan.

Utlendingspasset gis derfor gyldighet for reise til alle land med unntak av Eritrea, Etiopia og Sudan.»

 

Latest changes
  • Ny: RS 2011-005V Borgere av Eritrea - Gyldighetsområde for reisebevis og utlendingspass (5/20/2014)

    Nytt vedlegg som angir gyldighetsområde for reisebevis og utlendingspass som utstedes til borgere av Eritrea. Reisebevis og utlendingspass som utstedes til borgere av Eritrea unntas nå for Eritrea, Etiopia og Sudan.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo