To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Bilateral agreements

Document-ID : 2012-10-12
Ratificationdate : 13.07.2016
Documentdate : 12.10.2012

Agreement between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Kazakhstan on exemption from visa requirements for holders of diplomatic passports

Latest changes
  • Ny: 2012-10-12 Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Kasakhstans regjering om fritak for visumplikt for innehavere av diplomatpass (12/20/2016)

    Norge og Kasakhstan signerte 12. oktober 2012 avtale om visumfrihet for innehavere av diplomatpass. De nødvendige interne prosedyrene for ikrafttredelse ble gjennomført av begge parter i september, og avtalen trådte i kraft 13. juli 2016.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo