To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

AI-69/2008
Document-ID : AI-69/2008
Case-ID : 200800488-/MAR
Documentdate : 16.12.2008
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om forståelsen av statsborgerforskriften §§ 5-8 og 5-9

Det vises til brev fra Utlendingsdirektoratet (UDI) datert 27. juni 2008. Brevet inneholdt en redegjørelse for UDIs praksis etter statsborgerforskriften §§ 5-8 og 5-9.

Departementet har myndighet til å instruere UDI om tolkning av statsborgerforskriften, jf. statsborgerloven § 28.

Departementet instruerer UDI om å legge til grunn følgende forståelse av statsborgerforskriften §§ 5-8 og 5-9:

Ordet ”reaksjon” skal forstås ulikt i forhold til statsborgerforskriften § 5-8 og § 5-9. I forhold til statsborgerforskriften § 5-9 skal ”reaksjon” forstås som dom eller forelegg. I forhold til statsborgerforskriften § 5-8 skal ”reaksjon” forstås som de ulike straffetiltakene innad i en og samme dom.

 

Med hilsen

Ahmad Ghanizadeh e.f
fungerende ekspedisjonssjef

Mari Aam
rådgiver

Saksbehandler: Knut Øyvind Aursnes

Kopi:
Utlendingsnemnda, Justisdepartementet, Politidirektoratet, Utenriksdepartementet

 

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo