To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : 2011-14-07-UD
Case-ID : 11/05634
Documentdate : 14.07.2011
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Justisdepartementet

Reiserestriksjoner - Libya

Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre de bindende delene av FNs sikkerhetsråds resolusjoner 1970 og 1973 (2011). Resolusjonene inneholder bl.a. bestemmelser om reiserestriksjoner overfor en nærmere angitt krets personer som framgår av de to resolusjonene og senere vedtak av sanksjonskomiteen opprettet i medhold av resolusjon 1970. Den konsoliderte listen som nærmere angir disse personene finnes her: http://www.un.org/sc/committees/1970/pdf/List%20of%20Individuals%20and%20Entities.pdf

Norge har dessuten sluttet opp om EUs restriktive tiltak mot Libya i EUs rådsbeslutning 2011/137/FUSP. Også disse inneholder reiserestriksjoner. Listen over personer som er omfattet framgår av implementerende rådsbeslutning 2011/236/FUSP, se ”Annex II”, senere oppdatert ved rådsbeslutning 2011/300/FUSP.

 

Med vennlig hilsen

Erland Flaterud
Fung. seksjon for humanitær- og strafferett

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo