To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

GI-03/2012
Document-ID : GI-03/2012
Case-ID : 201013172- /GBO
Documentdate : 01.06.2012
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
NOAS

Retningslinjer om håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema

Latest changes
  • Retningslinjer om håndtering av utlendingssaker der kjønnslemlestelse er et tema (6/4/2012)

    Instruks om vurdering av saker etter utlendingsloven der søkeren har anført eller UDI mener at det er grunn til å vurdere fare for kjønnslemlestelse.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo