To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

GI-05/2012
Document-ID : GI-05/2012
Case-ID : 201000031
Documentdate : 07.06.2012
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Revidert instruks om adgangen for utenlandske elever ved Longyearbyen skole til å gjennomføre videregående opplæring på fastlandet

Latest changes
  • 2012-005-GI Revidert instruks om adgangen for utenlandske elever ved Longyearbyen skole til å gjennomføre videregående opplæring på fastlandet (6/11/2012)

    Utlendingsdirektoratet instrueres om å legge til rette for at barn av utlending som oppholder seg lovlig på Svalbard, skal kunne gis oppholdstillatelse for å gå på videregående skole i fastlands Norge. Som en del av den videregående opplæringen omfattes også opplæring i bedrift (lærlingperiode) i samsvar med opplæringslova § 3-3.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo