To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

GI-09/2012
Document-ID : GI-09/2012
Case-ID : 201202729/UMV
Documentdate : 20.08.2012
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet
NOAS

Instruks om vurdering av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og § 73 i asylsaker og ved retur til Eritrea

Latest changes
  • 2012-009-GI Instruks om vurdering av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a og § 73 i asylsaker og ved retur til Eritrea (8/30/2012)

    New instruction from the Ministry of Justice and Public Security concerning asylum seekers from Eritrea.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo