To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Q-37/2012
Document-ID : Q-37/2012
Case-ID : 09/3268-28
Documentdate : 02.07.2012
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Politidirektoratet

Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforskriften

Latest changes
  • 2012-037-Q Ikrafttredelse av endringer i statsborgerforksriften (7/4/2012)

    Statsborgerforskriften har fått en ny bestemmelse i § 1-3 som gir unntak for særlige grupper av søkere. Bestemmelsens første ledd innebærer at søkere som er født i Norge og som har fått sin identitet registrert i folkeregisteret, skal bli ansett for å ha klarlagt identitet. Etter andre ledd kan det for søkere som var under 18 år da de kom til Norge, gis unntak for dokumentasjonskravet dersom minst en av foreldrene fyller vilkårene for klarlagt identitet. Tredje og fjerde ledd gjelder søkere som var under 14 år ved innvilgelsen av sin første oppholdstillatelse, og søkere som var mellom 14 og 17 år ved innvilgelsen av sin første oppholdstillatelse.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo