To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : 2014-03-19-UD
Documentdate : 19.03.2014
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet


COUNCIL DECISION 2014/145/CFSP of 17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/151/CFSP of 21 March 2014 implementing Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL IMPLEMENTING DECISION 2014/238/CFSP of 28 April 2014 implementing Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION 2014/265/CFSP of 12 May 2014 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION 2014/455/CFSP of 11 July 2014 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION 2015/241/CFSP of 9 February 2015 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION 2015/432/CFSP of 13 March 2015 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION 2015/1524/CFSP of 14 September 2015 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION 2016/359/CFSP of 10 March 2016 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION (CFSP) 2016/1671 of 15 September 2016 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION (CFSP) 2016/1961 of 8 November 2016 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

COUNCIL DECISION (CFSP) 2017/1418 of 4 August 2017 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine

Latest changes
 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (8/4/2017)

  Tre personer er gjennom EUs Rådsbeslutning 2017/1418/CFSP av 4. august 2017 lagt til listen over personer som anses å undergrave Ukrainas territorielle integritet og derfor er underlagt restriktive tiltak i henhold til Rådsbeslutning 2014/145/FUSP av 17. mars 2014.

 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (11/14/2016)

  Rådsbeslutning 2016/1961 av 8. november 2016 listefører seks medlemmer av den russiske Statsdumaen som representerer Krim- og Sevastopol-regionen.

 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (3/30/2016)

  Reiserestriksjonslisten for Ukraina er oppdatert ved at EUs rådsbeslutning 2016/359/CFSP er lagt til. Tre personer er fjernet fra listen, og det er er gjort endringer i listeføringen for flere personer.

 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (11/4/2015)

  Reiserestriksjonslisten for Ukraina er oppdatert ved at EUs rådsbeslutning 2015/1524/CFSP er lagt til. En person er fjernet fra listen, og det er er gjort endringer i listeføringen for flere personer.

 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (5/4/2015)

  Reiserestriksjonslisten for Ukraina er oppdatert ved at EUs rådsbeslutninger 2015/241/CFSP og 2015/432/CFSP er lagt til.

 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (7/23/2014)

  Ytterligere 11 personer er gjennom EUs rådsbeslutning 14/455/FUSP datert 11. juli 2014 lagt til i listen over personer som er underlagt restriktive tiltak.

 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (5/21/2014)

  Ytterligere 13 personer er gjennom EUs rådsbeslutning 2014/265/FUSP datert 12. mai 2014 lagt til i listen over personer som er underlagt restriktive tiltak.

 • Endret: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (5/5/2014)

  Ytterligere 15 personer er gjennom EUs Rådsbeslutning 2014/238/FUSP lagt til i listen over personer som er underlagt restriktive tiltak.

 • Ny: 2014-03-19-UD Reiserestriksjoner i forbindelse med norsk oppslutning om tiltak mot personer som undergraver Ukrainas territorielle integritet (3/26/2014)

  Det er besluttet at Norge skal slutte opp om EUs restriktive tiltak av 17. mars 2014 mot personer som anses å undergrave Ukrainas territorielle integritet. Det anmodes om iverksetting av nødvendige tiltak for å hindre at det gis innreise til Norge, for de 21 personene som er oppført i rådsvedtakets liste.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo