To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : 2015-09-30-UD
Case-ID : 15/08706
Documentdate : 30.09.2015
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om gjennomføring av reiserestriksjoner mot visse personer i Jemen


Utenriksdepartementets rettsavdeling henvender seg til Utlendingsdirektoratet for å informere om reiserestriksjoner (forbud mot innreise og transitt) mot personer listeført av FNs sanksjonskomité for Jemen. Norge er folkerettslig forpliktet til å gjennomføre reiserestriksjonene. Det anmodes på denne bakgrunn om at Utlendingsdirektoratet iverksetter nødvendige tiltak for å hindre at de listeførte personene gis innreise til Norge, jf. nærmere nedenfor.

1. Bakgrunn

FN sikkerhetsråd vedtok 26. februar 2014 i resolusjon 2140 (2014) vedrørende situasjonen i Jemen (paragraf 15) å innføre reiserestriksjoner mot personer som listeføres av sanksjonskomiteen opprettet med grunnlag i denne resolusjonen. FNs sikkerhetsråd vedtok senere, i resolusjon 2204 (2015) av 24. februar d.å., å videreføre reiserestriksjonene til 25. februar 2016.

Sanksjonskomiteen for Jemen listeførte 7. november 2014 tre personer: Abdullah Yahya Al Hakim, Abd Al-Kaliq Al-Huthi og Ali Abdullah Saleh. I tillegg listeførte sanksjonskomiteen ytterligere to personer 14. april 2015: Abdulmalik Al-Houthi og Ahmed Ali Abdullah Saleh.

Listen er sist oppdatert med tilgjengelig informasjon om disse personene 16. september 2015, og følger vedlagt. En til enhver tid oppdatert liste over de personer som er omfattet av reiserestriksjoner vedtatt av sanksjonskomiteen for Jemen finnes her http://www.un.org/sc/committees/2140/sanctions_list.shtml.  Samme sted finnes også en nærmere beskrivelse av de ovenfor omtalte listeførte.

2. Instruks

Det anmodes med dette om at Utlendingsdirektoratet iverksetter nødvendige tiltak for å hindre at de listeførte personene gis innreise til Norge, jf. avtalt ordning med Justisdepartementet om at UD kan instruere UDI direkte i disse sakene.

Dersom noe er uklart, ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen


Annette Bjørseth
Folkerettsrådgiver

Seksjon for humanitær- og strafferett
Rettsavdelingen
Utenriksdepartementet

Latest changes
  • Ny: 2015-09-30-UD Instruks om gjennomføring av reiserestriksjoner mot visse personer i Jemen (9/30/2015)

    Utenriksdepartementet instruerer UDI i å iverksette nødvendige tiltak for å hindre at de listeførte personene gis innreise til Norge.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo