To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : 2016-07-18-UD
Documentdate : 18.07.2016
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Kopi: Justis-og beredskapsdepartementet

Instruks vedrørende reiserestriksjoner mot personer med tilknytning til Hviterussland

Latest changes
  • Ny: 2016-07-18-UD Instruks vedrørende reiserestriksjoner mot personer med tilknytning til Hviterussland (7/18/2016)

    Utenriksdepartementet instruerer UDI om å følge opp endringer i listen over personer med tilknytning til Hviterussland som er omfattet av reiserestriksjoner basert på internasjonale sanksjoner som Norge har sluttet opp om. Det er nå kun fire personer med tilknytning til Hviterussland som er listeført, jf. Rådsbeslutning 2016/280. Navnene fremgår av instruksen.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo