To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : 2017-04-03-UD
Case-ID : 15/14592 - UD
Documentdate : 03.04.2017
Receiver :

Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Justis- og beredskapsdepartementet

Instruks vedrørende reiserestriksjoner mot personer listeført under FNs sanksjoner og EUs restriktive tiltak mot Sør-Sudan

Latest changes
  • Ny: 2017-04-03-UD Instruks vedrørende reiserestriksjoner mot personer listeført under FNs sanksjoner og EUs restriktive tiltak mot Sør-Sudan (4/4/2017)

    Ny instruks fra Utenriksdepartementet om gjennomføring av reiserestriksjoner mot personer som er listeført under FNs sanksjoner og EUs restriktive tiltak mot Sør-Sudan.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo