To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

G-03/2011
Document-ID : G-03/2011
Case-ID : 201013152-KSTO
Documentdate : 14.02.2011
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

Kopi:
Arbeidsdepartementet

Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – identitetskort for sjømann utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 185

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo