To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

G-08/2012
Document-ID : G-08/2012
Case-ID : 201000836
Documentdate : 29.06.2012
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet

Retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse

Latest changes
 • G-2012-008 Retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse (7/2/2012)

  Nytt rundskriv fra departementet om retningslinjer om kjønnsrelatert forfølgelse med ikrafttredelse 29. juni. Fra samme tidspunkt opphører AI-105/2009.

   

  I dette nye rundskrivet klargjør departementet relevante begreper og korrekt praksis for asylsaker som gjelder lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og intersexpersoner (LHBTI).

   

  Departementet viser videre til instruks GI-07/2012, som gir spesifikk veiledning for behandling av asylsaker der søkeren anfører å være LHBTI. Instruksen og retningslinjene her må leses i sammenheng.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo