To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

G-09/2012
Document-ID : G-09/2012
Case-ID : 201200212
Documentdate : 06.07.2012
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi:
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet

Ikrafttredelse - endring i utlendingsforskriften - plikt til å inneha Schengen-standardisert oppholdskort, grensebeboerbevis mv.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo