To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

GI-01/2011
Document-ID : GI-01/2011
Case-ID : 201013172
Documentdate : 23.03.2011
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Instruks om behandling av søknader om fornyelse av oppholdstillatelse i saker hvor UNE har stilt som vilkår for fornyelse at kjønnslemlestelse ikke er gjennomført

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo