To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

GI-07/2012
Document-ID : GI-07/2012
Case-ID : 201106663/UMV
Documentdate : 02.07.2012
Receiver :

Utlendingsdirektoratet


Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet

Instruks om tolkning av utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a - forfølgelse på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo