To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

GI-11/2011
Document-ID : GI-11/2011
Case-ID : 201011589
Documentdate : 03.11.2011
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utanriksdepartementet
Arbeidsdepartementet

Instruks om praktiseringa av utlendingslova § 49 første ledd (opphaldsløyve til familiemedlemmer til diplomatar mv. og hjelpepersonale)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo