To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Redaksjonell anmerkning: Ansvaret for statsborgerloven er flyttet til Kunnskapsdepartementet fra 1. mai 2018 jf. FOR-2018-04-27-638.

Circulars and instructions from the Ministries

Q-30/2011
Document-ID : Q-30/2011
Case-ID : 201005045/HKR, 2011/002902 (UDI)
Documentdate : 23.12.2011
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Formkrav til Utlendingsdirektoratets praksisforeleggelser og rapportering om positive vedtak etter statsborgerloven, og departementets tilbakemeldinger

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo