To start page
 • Use of cookies
 • Archive
 • Sitemap
 • Contact
 • Print
 • Print
 • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : AI-1/2019
Case-ID : 18/3447 (AI), 18/03410-8 (UDI)
Documentdate : 05.02.2019
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om oppheving av ordningen med nasjonalitetskokker

Latest changes
 • Ny: AI-1/2019 Instruks om oppheving av ordningen med nasjonalitetskokker (3/26/2019)

  Arbeids- og sosialdepartementet ber Utlendingsdirektoratet oppheve sitt rundskriv RS 2012-003 Første gangs oppholdstillatelse og fornyelse til nasjonalitetskokker og lignende yrkesgrupper med virkning fra 1. april 2019.

  Det foreligger ikke lenger særlige hensyn som tilsier et skjerpet kompetansekrav etter utlendingsforskriften § 6-1 andre ledd for nasjonalitetskokker. Søknader om oppholdstillatelse som faglært kokk skal etter opphevingen vurderes etter bestemmelsen om faglærte i utlendingsforskriften § 6-1 første ledd, jf. Utlendingsdirektoratets rundskriv RS 2014-018. Endringen får virkning for alle søknader levert etter opphevingen av ordningen med nasjonalitetskokker.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo