To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : F-02-19
Documentdate : 08.03.2019
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utledingsnemda

Rundskriv Instruks om berostilling av saker om tilbakekall etter statsborgerloven § 26 annet ledd

Latest changes
  • Ny: F-02-19 Rundskriv Instruks om berostilling av saker om tilbakekall etter statsborgerloven § 26 annet ledd (3/8/2019)

    Nytt rundskriv fra Kunnskapsdepartementet instruerer UDI og UNE om å vente med saksbehandlingen av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd til regelverket er endret. Dette innebærer at UDI og UNE ikke skal fatte vedtak om tilbakekall, og heller ikke forhåndsvarsle om tilbakekall av statsborgerskap. Instruksen åpner for at UDI kan utrede saker med det formål å avgjøre om de kan henlegges. Berostilte saker som har åpne søknader for familiemedlemmer skal prioriteres. Saker der tilbakekall er aktuelt, vil fortsatt være berostilt. Rundskrivet erstatter GI-11/2017 Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd, som oppheves. Instruksen trer i kraft 8. mars 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo