To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : F-05-18
Case-ID : 18/5799 (KD)
Documentdate : 20.12.2018
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politiets sikkerhetstjeneste

Instruks om behandling av saker etter statsborgerloven som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn

Latest changes
  • Ny: F-05/18 Instruks om behandling av saker etter statsborgerloven som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn (12/20/2018)

    Instruksen trer i kraft 1. januar 2019, og erstatter og opphever da Q-24/2011 "Instruks om behandling av saker etter statsborgerloven § 28 annet ledd" av 23.12.2011.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo