To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : G-01/2018
Documentdate : 10.01.2018

Tilskudd til returtiltak 2018 - regelverk


Tilskudd til returtiltak 2018 - regelverk (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Ny: G-01/2018 Tilskudd til returtiltak 2018 - regelverk (8/21/2018)

    Regelverket for tilskuddsordningen som forvaltes av Utlendingsdirektoratet ble fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 10. januar 2018, og gjelder for søknader i 2018. Regelverket erstatter 2017-04-06-JD.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo