To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : G-03/2016
Case-ID : 15/1635-mte
Documentdate : 11.03.2016
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet

Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 19-29 om vilkår for bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet

Latest changes
  • Ny: G-03/2016 Ikrafttredelse av endring i utlendingsforskriften § 19-29 om vilkår for bortvisning eller utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet (3/11/2016)

    Nytt ikrafttredelsesrundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet om endring av utlendingsforskriften § 19-29 første ledd. Endringen vil åpne for bortvisning eller bortvisning dersom det er adgang til sanksjoner eller foreligger andre effektive tiltak for å motvirke eller bekjempe tilsvarende adferd hos norske borgere. Endringen vil kunne ha betydning overfor personer som bevisst motiverer til radikalisering og voldelig ekstremisme. Det sentrale vurderingstemaet vil fortsatt være EU-/EØS-rettens krav om at det hos utlendingen må foreligge, eller antas å foreligge, personlige forhold som innebærer en virkelig, umiddelbar og tilstrekkelig alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn. Endringen gir derfor ikke i seg selv grunnlag for en generell endring i praksis overfor for eksempel personer som bedriver tigging.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo