To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : G-03/2017
Case-ID : 16/7551
Documentdate : 21.06.2017
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Utenriksdepartementet

Endring av utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd (flerreisevisum) og rundskriv G-01/2013

Latest changes
  • Ny: G-03/2017 Endring av utlendingsforskriften § 3-9 tredje ledd (flerreisevisum) og rundskriv G-01/2013 (6/21/2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har endret bestemmelsen om flerreisevisum i § 3-9 tredje ledd, og tidligere rundskriv G-01/2009 av 13. juni 2009 om bruk av flerreisevisum er ikke lenger gjeldende. I henhold til utlendingsforskriften § 3-4 er Europarlaments- og rådsforordning nr. 810/2009 av 13. juli 2009 gjort til norsk forskrift, og det er denne som nærmere regulerer praksis rundt flerreisevisum.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo