To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-01/2018
Case-ID : 15/05748-7
Documentdate : 25.01.2018
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Utenriksstasjonene
Politiet

Generell instruks om gjennomføring av reiserestriksjoner mot enkeltpersoner (utlendinger) som følge av sanksjoner fra De Forente Nasjoners sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra Den europeiske union som Norge har sluttet opp om

Latest changes
  • Ny: GI-01/2018 Generell instruks om gjennomføring av reiserestriksjoner mot enkeltpersoner (utlendinger) som følge av sanksjoner fra De Forente Nasjoners sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra Den europeiske union som Norge har sluttet opp om (1/26/2018)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet som gir retningslinjer for gjennomføringen av reiserestriksjoner mot enkeltpersoner som er vedtatt av enten FNs Sikkerhetsråd eller EU. UDI er gitt ansvar for den praktiske oppfølgningen av slike reiserestriksjoner. Endringer i reiserestriksjonslisten skal gjøres kjent både på regelverksportalen og udiregelverk.no. Forøvrig instrueres UDI, UNE, politiet og utenriksstasjonene om at det ikke skal utstedes visum til utlendinger som er underlagt reiserestriksjoner, jf. ul. § 126 første ledd. Disse utlendingene skal også nektes innreise og transitt gjennom Norge.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo