To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-02/2015
Case-ID : 14/8377 (JD)
Documentdate : 30.01.2015
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 femte ledd – henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan

Latest changes
  • Ny: GI-02/2015 Instruks om praktisering av utlendingsloven § 28 femte ledd – henvisning av barnefamilier til internflukt i Afghanistan (2/3/2015)

    Justis- og beredskapsdepartementet instruerer UDI om å foreta en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak hvor internflukt i Afghanistan kan være relevant. Dersom UDI vurderer å henvise barnefamilier til internflukt, skal det imidlertid alltid foretas en konkret vurdering av barnas retursituasjon, der barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo