To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-03/2017
Case-ID : 17/738
Documentdate : 29.03.2017
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet

Behandling av asylsøknader fra afghanske søkere

Behandling av asylsøknader fra afghanske søkere datert 29. mars 2017 (lenke til regjeringen.no).

Latest changes
  • Ny: GI-03/2017 Behandling av asylsøknader fra afghanske søkere (3/29/2017)

    UDI har foreslått en praksisendring som innebærer at UDI ved behandlingen av asylsøknader fra søkere fra Afghanistan ikke lenger vil vurdere beskyttelsesbehovet ut fra situasjonen i det distriktet søkeren kommer fra, men ut fra situasjonen i den provinsen søkeren kommer fra. Departementet samtykker til dette. Den rettslige terskelen for å oppnå beskyttelse etter utl. § 28 første ledd bokstav b endres ikke. Dersom UDI etter en konkret og individuell vurdering kommer til at søkeren er beskyttet mot retur til sin hjemprovins, skal UDI på vanlig måte vurdere om søkeren kan henvises til et annet trygt område i Afghanistan (internflukt).

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo