To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-04/2019
Case-ID : 19/03177-1
Documentdate : 06.09.2019

Instruks om å gjennomgå asylsaker fra Eritrea og vurdere tilbakekall av oppholdstillatelse dersom det foreligger opplysninger om at en flyktning har fått opphold i Norge på uriktig grunnlag mv.

Latest changes
  • Ny: GI-04/2019 Instruks om å gjennomgå asylsaker fra Eritrea og vurdere tilbakekall av oppholdstillatelse dersom det foreligger opplysninger om at en flyktning har fått opphold i Norge på uriktig grunnlag mv. (9/9/2019)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet instruerer UDI til å gjennomgå 150 asylsaker fra borgere av Eritrea for å undersøke om det er grunnlag for opphør av flyktningstatus og tilbakekall av oppholdstillatelse. UDI skal også vurdere om det er behov for å sette ytterligere begrensninger i gyldighetsområdet for reisebevis og utlendingspass for borgere av Eritrea med oppholdstillatelse i Norge. Instruksen trådte i kraft 6. september 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo