To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-05/2016
Case-ID : 15/1261
Documentdate : 18.03.2016
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet

Instruks om behandling av saker som gjelder opphevelse av innreiseforbud for tredjelandsborgere som er omfattet av utlendingsloven kapittel 13 mv.

Latest changes
  • Ny: GI-05/2016 Instruks om behandling av saker som gjelder opphevelse av innreiseforbud for tredjelandsborgere som er omfattet av utlendingsloven kapittel 13 mv. (3/30/2016)

    Justis- og beredskapsdepartementet har ved instruks av 18. mars 2016 instruert UDI om saksbehandlingsrutiner i saker som gjelder opphevelse av innreiseforbud for tredjelandsborgere som er omfattet av registreringsordningen, i kraft av å være familiemedlem til EØS-borger.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo