To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-06/2016
Case-ID : 16/635-mte (JD), 16/00865-6 (UDI)
Documentdate : 27.04.2016
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om nye land på listen over asylsøkere som skal behandles etter reglene i 48-timersprosedyren

Latest changes
  • Ny: GI-06/2016 Instruks om nye land på listen over asylsøkere som skal behandles etter reglene i 48-timersprosedyren (5/12/2016)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet. Armenia, Tanzania, Ghana, Namibia, Botswana og India er lagt til listen over land som anses å fylle vilkårene for at sakene fra asylsøkere herfra kan behandles etter UDIs 48-timersprosedyre, med noen unntak. Se RS 2011-030 og IM 2012-015 for nærmere informasjon om 48-timersprosedyren (listen over landene er oppdatering).

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo