To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-08/2018
Case-ID : 15/4518 (JD), 15/05688-26 (UDI)
Documentdate : 25.06.2018
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35, og saker etter eksportkontrollregelverket

Latest changes
  • Ny: GI-08/2018 Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, § 35, og saker etter eksportkontrollregelverket (6/27/2018)

    Begrenset revisjon av tidligere instruks GI-03/2016. UDI gjøres særlig oppmerksom på endringer i punktene 6, 8 og 13: Foreløpig redegjørelse ikke lenger hovedregel. Saksoversendelser som er ugraderte eller gradert t.o.m. begrenset kan gjøres elektronisk. Endret frist for oversendelse av saker etter utl. kapittel 14. Tilføyelse mht. klageoversendelser i partsinnsynssaker. Tilføyelser om UDIs dialog med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og endringer i punktene som gjelder PSTs og UDs vurderinger. Mindre justeringer i enkelte andre punkter i instruksen. Trer i kraft straks.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo