To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-11/2017
Documentdate : 12.12.2017
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd

Latest changes
  • Ny: GI-11/2017 Instruks om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd (12/12/2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har i instruks 12. des 2017 instruert UDI og UNE om berostillelse av saker om tilbakekall av statsborgerskap etter statsborgerloven § 26 annet ledd. Instruksen innebærer at UDI ikke skal fatte vedtak om tilbakekall, og at sakene heller ikke skal utredes. Denne instruksen erstatter tidligere instruks GI-09/2017.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo