To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-11/2018
Case-ID : 15/2126
Documentdate : 03.09.2018
Receiver :

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Kopi:
Utenriksdepartementet
Politidirektoratet

GI-11/2018 – Instruks om opphevelse av instruks AI/91-2009

Latest changes
  • Ny: GI-11/2018 – Instruks om opphevelse av instruks AI/91-2009 (9/3/2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å oppheve instruks AI/91-2009 vedrørende foreleggelse for departementet ved søknader fra personer som omfattes av EUs terrorliste. Disse sakene skal ikke lenger rutinemessig forelegges departementet, men behandles i henhold til instrukser om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo