To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

GI-12/2017
Document-ID : GI-12/2017
Case-ID : 15/7786
Documentdate : 31.08.2017
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

GI-12/2017 - Instruks om å behandle søknader om assistert retur med returstønad som enkeltvedtak iht. forvaltningsloven kap. IV-VI

Latest changes
  • Ny: GI-12/2017 - Instruks om å behandle søknader om assistert retur med returstønad som enkeltvedtak iht. forvaltningsloven kap. IV-VI (8/31/2017)

    Justis- og beredskapsdepartementet har på bakgrunn av Sivilombudsmannens uttalelse fra 30. september 2015 instruert UDI om at beslutninger om assistert retur med returstønad skal behandles i tråd med forvaltningsloven kapittel IV-VI, inntil nødvendige lovendringer blir vedtatt og iverksatt. Instruksen trer i kraft straks.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo