To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-13/2016
Case-ID : 16/5731
Documentdate : 20.12.2016

Nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet

Latest changes
  • Ny: GI-13/2016 Nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet (12/20/2016)

    Ny instruks om nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet. Formålet med instruksen er å sikre at ekteskap inngått i utlandet som kan virke støtende på norsk rettsorden ikke anerkjennes ved behandling av saker etter utlendingsloven. Departementet instruerer UDI og UNE om at det som hovedregel skal legges til grunn en nedre aldersgrense på 16 år for å kunne anerkjenne et ekteskap som er inngått i utlandet på et tidspunkt hvor ingen av partene hadde tilknytning til Norge og hvor en eller begge parter var mindreårig på vigselstidspunktet. Enkelte ekteskap kan unntaksvis anerkjennes etter en vurdering av om partene er jevnbyrdige i alder og utvikling. Jo eldre partene er, og jo lengre tid som er gått siden ekteskapet ble inngått, desto mindre støtende kan det være på norsk rettsorden å anerkjenne ekteskapet.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo