To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-14/2018
Case-ID : 15/4518
Documentdate : 30.10.2018
Receiver :

Utlendingsnemnda

Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, og saker etter eksportkontrollregelverket

Latest changes
  • Ny: GI-14/2018 Instruks om behandling av saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn etter utlendingsloven kapittel 14, og saker etter eksportkontrollregelverket (11/1/2018)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet fra 30. oktober 2018, som erstatter tidligere instruks til Utlendingsnemnda (GI-02/2016).

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo