To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-17/2018
Case-ID : 18/33 (JD), 16/05897-51 (UDI)
Documentdate : 27.11.2018
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Ansvar iht. Dublin III-forordningen for mindreårige asylsøkere med familie i Hellas, jf. utlendingsloven § 32


Justis- og beredskapsdepartementets instruks av 27. november 2018: GI-17/2018 Ansvar iht. Dublin III-forordningen for mindreårige asylsøkere med familie i Hellas, jf. utlendingsloven § 32 (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Ny: GI-17/2018 Ansvar iht. Dublin III-forordningen for mindreårige asylsøkere med familie i Hellas, jf. utlendingsloven § 32 (11/27/2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har instruert UDI om at anmodninger fra greske myndigheter til Norge om å overta ansvaret for familiemedlem(mer) til mindreårige asylsøkere som befinner seg i Norge uten familie, og som tidligere har vært i Hellas sammen med familiemedlemmet/familiemedlemmene, skal avslås.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo