To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-18/2018
Case-ID : 18/3617 (JD), 18/04717 (UDI)
Documentdate : 26.11.2018
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeids- og sosialdepartementet
Kunnskapsdepartementet

Instruks om opphevelse av instruks GI-06/2012


Justis- og beredskapsdepartementets instruks av 26. november 2018: Instruks GI-18/2018 – Instruks om opphevelse av instruks GI-06/2012 (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Ny: GI-18/2018 Instruks om opphevelse av instruks GI-06/2012 (11/26/2018)

    Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at GI-06/2012 Instruks om praksis etter utlendingsloven §§ 28 første ledd og 73 – retur til Sør- og Sentral-Somalia skal oppheves. Instruksen har blitt mindre relevant og anses ikke lenger nødvendig for Utlendingsdirektoratets vurdering av asylsøknader fra somaliske borgere. Instruksen var foranlediget av en dom fra EMD fra 2011, som vurderte retur til Mogadishu og muligheten for internflukt i øvrige deler av Sør- og Sentral-Somalia. Landinformasjon og situasjonen for øvrig i Somalia har endret seg siden dommen ble avsagt.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo