To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : GI-19/2018
Case-ID : 17/738
Documentdate : 20.12.2018
Receiver :

Utlendingsdirektoratet

GI-19/2018 – Internflukt til Kabul


GI-19/2018 – Internflukt til Kabul (lenke til regjeringen.no)

Latest changes
  • Ny: GI-19/2018- Internflukt til Kabul (12/20/2018)

    Ny instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet som trer i kraft straks. Ved vurderingen av internflukt etter utlendingsloven § 28 femte ledd, kan Kabul etter en individuell vurdering utgjøre et trygt og tilgjengelig internfluktområde for enkelte grupper av søkere. Dersom Kabul ikke anses å utgjøre et trygt og tilgjengelig intern-fluktområde for en søker, skal UDI vurdere om søkeren kan henvises til et annet trygt og tilgjengelig område i Afghanistan.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo