To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Circulars and instructions from the Ministries

Document-ID : Q-1045/revidert 2016
Documentdate : 03.03.2016

Rundskriv Q-1045 Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon


Retningslinjer gitt av Barne- og familiedepartementet desember 2002, revidert i mars 2016 av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Q-1045)

Rundskriv Q-1045 Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon (lenke til regjeringen.no).

Latest changes
  • Endret: Q-1045/revidert 2016 Saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon (3/22/2016)

    Reviderte retningslinjer om adposjon fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som gir en oversikt over de regler som gjelder ved søknad om adopsjon av norsk barn og ved søknad om adopsjon av barn fra utlandet. I retningslinjene gir departementet også nærmere regler for utøvelsen av skjønnet.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo