To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Red. anm.: Retninglsinjene erstatter KDI 1/2014 - Saksbehandlingsrutiner i soningsoverføringssaker og KDI 2/2014 - Overføring av domfelte til Romania, Litauen og Latvia etter bilaterale avtaler.

Circulars and letters from other governmental agencies

Document-ID : KDI-2018-09-24
Documentdate : 24.09.2018

Saksgang i saker om soningsoverføring av domfelte til fortsatt straffegjennomføring i utlandet (utenom Norden)

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo