To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2016-180253
Documentdate : 17.01.2018

Beskyttelse. Statsborgerrett. Avslag på omgjøring. Manglende begrunnelse.

 
Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2016-180253 (lenke til Lovdata)


 

Latest changes
  • Ny: LB-2016-180253 Beskyttelse. Statsborgerrett. Utlendingsloven § 28. Flyktningkonvensjonen artikkel 1 A. (11/15/2018)

    Saken gjaldt for det første gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på beskyttelse, og utvisning. Kvinnen fremla først etiopisk pass, siden eritreisk ID-kort og fødelsattest. Lagmannsretten anså kvinnens troverdighet som svekket, la ikke asylforklaringen til grunn som noenlunde sannsynlig, og la til grunn at hun var etiopisk statsborger da hun ankom Norge. Vedtakene var gyldige. Saken gjaldt også gyldigheten av UNEs avslag på omgjøring. Vesentlige innvandringspolitiske hensyn taler for at asylsøkere ikke skal kunne oppnå asyl ved å ta et statsborgerskap, for derved å få prøvd asylvilkårene mot et annet land enn søkerens egentlige hjemland. Lagmannsretten kom likevel til at avslaget på omgjøring var ugyldi fordi beslutningen var mangelfullt begrunnet.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo