To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2016-45385
Documentdate : 28.02.2018

Oppholdstillatelse til spesialister. Fornyelse. Utlendingsforskriften § 6-2 (opphevet).


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2016-45385 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2016-45385 Oppholdstillatelse til spesialister. Fornyelse. Utlendingsforskriften § 6-2 (opphevet) (12/9/2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs beslutning om ikke å omgjøre avslag på søknad om fornyet oppholdstillatelse til spesialist på grunnlag av lønnstilbud. Arbeidsgiver forklarte at mannen fra Kosovo fikk lønnstilbud kr. 500.000 for å oppfylle kravet i utlendingsforskriften § 6-2 (opphevet), selv om andre malere tjente 350.000-400.000. Mannens lønnsslipper viste flere avvik, herunder feriepenger satt til kr. 0 og trekk av forskudd kr. 51.400 uten forklaring. Han tok også ut store deler av lønnen kontant frem til avslaget på fornyelse. Dette var ikke konkrete omstendigheter som tilsa at deler av lønnen ble tilbakebetalt. Mannen hadde redegjort for en vesentlig del av kontantbruken. Under en viss tvil kom Lagmannsretten til at UNEs vedtak var ugyldige. Avsagt 28. februar 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo