To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-119057
Documentdate : 31.10.2018

Oppholdstillatelse. Familiemedlem til EØS-borger. Utlendingsloven § 110. Direktiv 2004/38/EF artikkel 6 og 7 nr. 1 og 2.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-119057 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-119057 Oppholdstillatelse. Familiemedlem til EØS-borger. Utlendingsloven § 110. Direktiv 2004/38/EF artikkel 6 og 7 nr. 1 og 2. (2/11/2019)

    Canadisk kvinne gift med norsk statsborger fikk avslag på søknad om oppholdstillatelse i Norge som familiemedlem til EØS-borger. Lagmannsretten tok ikke stilling til om kvinnen hadde rett til avledet oppholdsrett etter analogisk anvendelse av direktiv 2004/38 EF artikkel 7 (se LB-2017-98329-2), da kravet til mer enn tre måneder sammenhengende opphold uansett ikke var oppfylt. Avsagt 31. oktober 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo