To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-151752
Documentdate : 07.01.2019

Tilbakekall. Utvisning. Uriktige opplysninger. Somalia.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-151752 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-151752 Tilbakekall. Utvisning. Uriktige opplysninger. Somalia. (2/15/2019)

    Mann som var vernet mot retur, men hadde flere straffedommer og tidligere var forsøkt utvist, fikk i 2012 innvilget permanent oppholdstillatelse. Etter å ha fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap fordi han ikke hadde klarlagt sin identitet, fremla han dokumenter som viste at han hadde gitt uriktige opplysninger for utlendingsmyndighetene. Lagmannsretten kom til at vedtak om tilbakekall og utvisning var gyldige. Avsagt 7. januar 2019.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo