To start page
  • Use of cookies
  • Archive
  • Sitemap
  • Contact
  • Print
  • Print
  • Change text size
Norsk

Court decisions

Document-ID : LB-2017-156261
Documentdate : 16.02.2018

Varig innreiseforbud. Retten til famlieliv. EMK art. 8.


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2017-156261 (lenke til Lovdata)

Latest changes
  • Ny: LB-2017-156261 Varig innreiseforbud. Retten til famlieliv. EMK art. 8. (11/23/2018)

    Saken gjaldt gyldigheten av UNEs vedtak om ikke å oppheve et varig innreiseforbud. Mannen hadde over flere år unndratt seg utreiseplikt og brutt innreiseforbud, og operert med tre ulike identiteter. Lagmannsretten kom til at vedtaket ikke innebar myndighetsmisbruk fra UNE. Selv om vedtaket om ikke å oppheve innreiseforbudet innebar et inngrep i hans rett til respekt for famlieliv, var ekteskapet med en norsk kvinne kortvarig, de hadde ikke bodd sammen over tid, og hadde ikke felles barn. Lagmannsretten fant det sannsynliggjort at familielivet ble etablert fordi han var klar over at det ut fra hans immigrasjonsstatus var usikkert om familielivet kunne utøves i Norge. UNEs vedtak ble kjent gyldig. Avsagt 16. februar 2018.

Norwegian Directorate
of Immigration
Utlendingsdirektoratet
P.O. box 2098 Vika
NO-0125 Oslo
Norway

Editor in Chief: Stephan Mo